Nasza oferta

               Zakres usług i szkoleń specjalistycznych oraz doradztwa i nadzoru BHP 

 • szkolenie wstępne BHP
 • szkolenie okresowe BHP
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • przegotowywanie i prowadzenie rejestrów z zakresu BHP wymagane przez prawo pracy
 • przygotowanie instrukcji BHP ogólnych lub stanowiskowych
 • audyt i kontrolę BHP
 • wykonanie okresowej analizy BHP
 • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego
 • udział w prowadzeniu postępowania powypadkowego
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji pracy na konkretnych stanowiskach, które mogą być uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne
 • udział w opracowywaniu planu rozwoju zakładu pracy oraz jego modernizacji pod względem poprawnego stanu BHP
 • przeprowadzanie badań środowiskowych
 • tworzenie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentację Klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy
 • inne działania związane z rozporządzeniem dotyczącym służby BHP w Olsztynie